Obsah

Stránka

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY DNE 1.6.2017 V MODLIBOHOVĚ ČP. 39

.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se: dne : 01.06.2017 od : 07:00 hod do : 19:00 hod.v lokalitě : Český Dub - část obce: Modlibohov v těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:

část obce : Modlibohov

č.p.:/č.orient. bez ulic : 39

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.


3. 5. 2017

Stránka