Obsah

Stránka

10. ROČNÍK HASIČSKÉ NOCI POD JEŠTĚDEM - SOBOTA 7. ŘÍJNA VE ZDISLAVĚ

.

foto

PLAKÁT

V sobotu 7. října 2017 ve Zdislavě proběhne již desátý ročník soutěže Hasičská noc pod Ještědem. Tato poměrně neobvyklá soutěž má několik cílů, které se vzájemně prolínají. Jedná se zejména o každoroční setkávání hasičů jednotek a sborů, vzájemné porovnávání sil, dovedností a ověřování spolupráce a důvěry soutěžících družstev.

Soutěž se v průběhu minulých ročníků dostala do povědomí hasičů nejen z okolí Podještědí, ale i mimo něj. V současné době se do Zdislavy sjíždějí hasiči z různých koutů kraje Libereckého, ale i z Ústeckého, Královéhradeckého a Středočeského kraje.

V letošním ročníku se na start postaví takřka třicet čtyřčlenných družstev, které budou zdolávat zhruba šedesátikilometrovou trať hasičskými vozy, během které budou plnit čtrnáct různých disciplín.

Letošní ročník odstartuje úvodním setkáním v 17. hodin na sále kulturního domu ve Zdislavě, zde proběhne oficiální zahájení ročníku a seznámení s průběhem celé noci. Později odtud budou startovat soutěžní družstva a plnit první dvě disciplíny. Odtud se pojede do Osečné přes bývalou šachtu, poté do Kotle, Všelibic, dále do Českého Dubu, Světlé pod Ještedem, Rozstání, přes Křižany a zpět do Zdislavy. Během této noční „vyhlídkové“ jízdy, která se do měřeného času z jednotlivých stanovišť z bezpečnostních důvodů nepočítá, musí být splněny postupně všechny disciplíny, které jsou zaměřeny na různé situace, se kterými se hasiči mohou setkat při zásazích, ale i ve svém běžném životě.

Jaké disciplíny budou soutěžící plnit letos? Nemohou chybět tradiční stanoviště jakoje řezání klády kaprovou pilou, vyměňování kola u hasičského auta, přetloukání závaží, nebo plavba po rybníku v raftu a další známé. Ale aby to pro závodníky i organizátory nebyla nuda, tak jsou samozřejmě vymyšleny úkoly nové.

Ujet celou dlouhou trať jedné posádce trvá asi pět hodin a čas je měřen pouze na jednotlivých disciplínách. A proč se soutěž koná v noci? Samotná soutěž je fyzicky náročná a podmínky v noci jsou pak náročnější vzhledem ke zhoršené viditelnosti i na psychiku, a tohle celé dohromady prověří celkovou odolnost a připravenost všech soutěžících hasičů.

Předpokládaný start soutěže samotné je pak v 19. hodin ve Zdislavě. Poslední družstvo na trať vyjede krátce před půlnocí a návraty družstev zpět do cíle ve Zdislavě jsou pak v průběhu celé noci až do brzkých ranních hodin. Po návratu všech družstev proběhne vyhlášení výsledků soutěže.

Letošní, desátý ročník, bude prozatím ročníkem posledním, proto jako doprovodný program je naplánováno ohlédnutí se za předešlými devíti ročníky. Nebudou chybět i fotky a videa ze všech uplynulých let.

Tato velkolepá zajímavá akce se chystá prakticky po celý rok a finišuje dnem konání soutěže. Bez pomoci hasičů a hasiček ze spolupracujících sborů dobrovolných hasičů a velké podpory sponzorů a partnerů soutěže by tato soutěž rozhodně uspořádat nešla. Proto jim jménem organizátorů vyjadřujeme veliký obdiv a obrovské poděkování.


3. 10. 2017

Stránka