Obsah

Stránka

SANITÁRNÍ DEN na Městském úřadu Český Dub - ve čtvrtek 23. 11. 2017

Sanitární den ve čtvrtek 23. 11. 2017 na MěÚ Český Dub.

14. 11. 2017 Zobrazit více

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY DNE 29.11.2017

.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě, které se bude konat

dne :                 29.11.2017        od : 08:00 hod      do : 14:00 hod.

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci„Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz


2. 11. 2017

Stránka