Obsah

Stránka

OZNÁMENÍ MUDr. ZIKMUNDOVÉ

MUDr. Zikmundová ve dne od 21.3. do 30.3. z důvodu nemoci neordinuje , zástup zajišťuje MUDr. Grossová.

20. 3. 2018

ODSTÁVKA ELEKTŘINY DNE 3. 4. 2018

.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Český Dub, které se bude konat:

Dne

Od

Do

03.04.2018

7:00

16:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem ČEZ Distribuce, a. s.


12. 3. 2018

Stránka