Obsah

Stránka

OZNÁMENÍ ČESKÉ SPOŘITELNY O UZAVŘENÍ POBOČKY V ČESKÉM DUBU K 30.6.2018

.

V pondělí 5. března 2018 nám zástupci České spořitelny předali písemné oznámení o ukončení provozu pobočky v Českém Dubu k 30.6.2018.

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ PROVOZU POBOČKY K 30.6.2018

Rada města po projednání této skutečnosti pověřila usnesením č. 2018/RM/04/046 ze dne 7.3.2018 starostu města zasláním nesouhlasného postoje města k tomuto kroku  vedení spořitelny.     


12. 3. 2018

Stránka