Obsah

KRONIKA MĚSTA ČESKÝ DUB
KRONIKA
 
Po listopadu roku 1989 přešla povinnost péče o kroniky na obce a města. V roce 2006 byl schválen Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí. Kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím, má podle zákona vést každá obec. Velký dík patří všem českodubským kronikářům, kteří pro nás zachovali kus života našich předků.
 
Na tomto místě Vám předkládáme Kroniku města v elektronické verzi od roku 1890. Poděkování patří Státnímu okresnímu archívu v Liberci, který digitalizaci kroniky našeho města provedl.
 
Soubory s naskenovanými kronikami jsou obsáhlé, proto bude doba stažení do počítače výrazně ovlivněna rychlostí Vašeho internetového připojení.
 
Zahloubejte se a poznávejte historii našeho města v domácím prostředí bez časového omezení.