Obsah

Informace o platbě poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018

 

VÝŠE POPLATKU

Roční sazba poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2018 zůstává na částce 445,- Kč za osobu (včetně dětí) a rok, tj. 37,- měsíčně.

 

SPLATNOST POPLATKU

Splatnost poplatku je stanovena jednorázově do 30. 04. 2018.

 

ÚHRADA POPLATKU

1/ V hotovosti na pokladně městského úřadu v úředních hodinách

úřední hodiny:

pondělí a středa 8:00 - 11:30    12:30 - 17:00 hod.

pátek                  8:00 –11:30    12:30 - 14:00 hod.

  

2/ Bezhotovostní platbou

číslo účtu: 19-63421574/0600

variabilní symbol: 1340 + číslo poplatníka, které Vám sdělí p. Petra Knéblová nebo p. Marie Jarešová na tel. 485147051 

 

V případě dotazů a podnětů k odpadovému hospodářství nás prosím kontaktujte na tel. 485 147 051.

 

SBĚRNÝ DVŮR ČESKÝ DUB

 

INFORMACE O TŘÍDĚNÍ ODPADU

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2015 - POPLATKY ZA ODPADY

zde ke stažení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2-2012 - POPLATKY ZA ODPADY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6 - 2010 - POPLATKY ZA ODPADY

 

SEZNAM MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU

www.elektrowin.cz/

Zajímavé články k třídění odpadů

Články k recyklaci odpadů

Kam s použitými pneumatikami?

 

Certifikáty:

Asekol - Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2017 pro Město Český Dub

EKO-KOM - Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017 pro Město Český Dub