Obsah

Stránka

  • 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - „Chodník v ul. Masarykova včetně přechodu pro chodce – Český Dub – II. Etapa“

.

ODKAZ NA PROFIL ZADAVATELE

Předmětem objektu je vybudování jednostranného chodníku v šírce 1,50 m ze zámkové dlažby. Délka chodníku je 140,0 m´ a to od kŘižovatky krajských silnic III/2787 a III/27711 až do vjezdu lokality rodinných domkŮ. Všechny tyto úpravy pŘedpokládají minimální úpravy podél krajských silnic III/2787 a III/27711.


11. 4. 2017 Zobrazit méně

Stránka

  • 1