Obsah

Stránka

  • 1

2012 - Regenerace zámeckého parku v Českém Dubu

Předmětem výběrového řízení je výběr zpracovatele veřejných zakázek na akci Regenerace zámeckého parku.

11. 9. 2012 Zobrazit více

2012 - Regenerace zámeckého parku - zajištění a organizace služeb

Výběrové řízení na organizátora služeb v rámci akce Regenerace zámeckého parku, jedná se o součinnost s poskytovatelem dotace a pod.

5. 9. 2012 Zobrazit více

2012 - Úprava chodníků v ulici Svobody, Český Dub

Předmětem díla je provedení stavby „Úprava chodníků v ul. Svobody, Český Dub “ dle projektové dokumentace zpracované f. JAP projekt s.r.o., Daliborova 130/7, 460 07 Liberec 9, Jaroslavem Pivrncem, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, s položkovým rozpočtem (výkaz výměr s krycím listem).

3. 9. 2012 Zobrazit více

2012 - Úprava opěrné zdi v ulici V Parku na p.p.č. 781 v k.ú. Český Dub

Předmětem díla je provedení stavby „Úprava opěrné zdi v ul. V Parku na p.p.č. 781 v k.ú. Český Dub “ v rozsahu její realizační dokumentace s položkovým rozpočtem pro 1. etapu.

20. 6. 2012 Zobrazit více

2012 - Oprava části městského opevnění v areálu MŠ

Předmětem díla je provedení stavby "Obnova části měststkého opevnění na p.p.č.665 v k.ú. Český Dub v rozsahu PD a položkovým rozpočtem.

14. 6. 2012 Zobrazit více

Stránka

  • 1