Obsah

Stránka

  • 1

2013 - Běžná úprava komunikací

Provedení opravy povrchů místních komunikací v rozsahu dle studie zpracované Projektovou kanceláří Jareš, Maděra, Stejskal.

24. 9. 2013 Zobrazit více

2013 - Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu čp. 20 v Českém Dubu na Spolkový dům

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu čp. 20 v Českém Dubu na Spolkový dům

24. 9. 2013 Zobrazit více

2013 - Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub"

VZMR - "Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub"

26. 6. 2013 Zobrazit více

2013 - Úpravy povrchů v lokalitě Na Žižkově a v ul. V Parku

Úpravy povrchů v lokalitě Na Žižkově a v ul. V Parku dle projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Špulákem z 04/2013.

26. 6. 2013 Zobrazit více

2013 - "Obnova předloženého schodiště a terasy u objektu MŠ (reg. kulturní památka)", na p.p.č. 665 a 722 v k.ú. Český Dub

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Obnova předloženého schodiště a terasy u objektu MŠ (reg. kulturní památka)", na p.p.č. 665 a 722 v k.ú. Český Dub.

26. 6. 2013 Zobrazit více

2013 - Výměna oken a dveří

Veřejná zakázka malého rozsahu: výměna oken a dveří - zadní a boční trakty domů čp. 16 a čp. 17, Český Dub I.

23. 5. 2013 Zobrazit více

2013 - Rekonstrukce stávající elektrokotelny na plynovou v objektu č.p. 20/I v Českém Dubu

Veřejná zakázka - Rekonstrukce stávající elektrokotelny na plynovou v objektu č.p. 20/I v Českém Dubu, včetně vybudování nové plynové přípojky.

22. 5. 2013 Zobrazit více

2013 - Rekonstrukce kotelny v budově bývalého kina

Rekonstrukce stávající elektrokotelny na plynovou v objektu čp. 20/I v Českém Dubu.

22. 3. 2013 Zobrazit více

2013 - Regenerace zámeckého parku

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na akci Regenerace zámeckého parku.

21. 3. 2013 Zobrazit více

Stránka

  • 1