Obsah

Informace o platbě poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018

 

  • VÝŠE POPLATKU

Roční sazba poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2018 zůstává na částce 445,- Kč za osobu (včetně dětí) a rok, tj. 37,- měsíčně.

  • SPLATNOST POPLATKU

Splatnost poplatku je stanovena jednorázově do 30. 04. 2018.

  • ÚHRADA POPLATKU

1/ V hotovosti na pokladně městského úřadu v úředních hodinách

úřední hodiny:

pondělí a středa 8 - 17 hod.

pátek 8 – 14 hod.

2/ Bezhotovostní platbou

číslo účtu: 19-63421574/0600

variabilní symbol: 1340 + číslo poplatníka, které Vám sdělí p. Marie Jarešová na tel. 485147051 

V případě dotazů a podnětů k odpadovému hospodářství nás prosím kontaktujte na tel. 485 147 051.

 

INFORMACE O TŘÍDĚNÍ ODPADU

 

SEZNAM MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU

www.elektrowin.cz/

 

Zajímavé články k třídění odpadů

Články k recyklaci odpadů

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje - Projekt spolufinacovaný EU

Opravdu víte proč platíte za odpad?