Obsah

KOMISE PRO ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Rada města na svém zasedání dne 30.10. 2012 schválila usn. č. RM/12/285 ustavení Komise pro kulturní dědictví Města Český Dub. Cílem ustavení komise je vytvořit odborný poradní orgán pro radu a zastupitelstvo města v oblasti ochrany památek na území města a v okolí. Jednání komise svolává a zúčastňuje se starosta města.

 

Složení komise ( schváleno usn. Rady města č. 2013/RM/21/321)

PhDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta města
Mgr. Helena Gollová, pověřena výkonem statutárního zástupce muzea
MUDr. Zdeněk Jodas, autor publikací „Český Dub a okolí na dobových obrázcích“, „Okres Českodubský Josefa Škody“
Mgr. Tereza Konvalinková, pracovnice Národního památkového ústavu Liberec
Doc. ak. mal. Jaroslav Eduard Dvořák, dlouholetý vysokoškolský pedagog , autor dubového objektu kříže v areálu Johanitské komendy sv. Zdislavy
Milan Pavlů, předseda Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé, autor publikace „Ochotnické divadlo v Podještědí“
1 zástupce občanského sdružení Dubáci dle návrhu

 

Zápisy z jednání