Obsah

ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby - zpravidla 1x za 14 dní, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby.

 

 
PLÁN ZASEDÁNÍ - I. POL. ROKU 2018
 
Den a datum konání
Čas
konání
Místo konání
 
středa,17.01.
 
15.00
 
Městský úřad, kancelář starosty

středa, 07.02

 
15.00
 
Městský úřad, kancelář starosty
úterý, 13.02
 
16.00
 
Městský úřad, kancelář starosty
středa, 07.03
 
15.00
 
Městský úřad, kancelář starosty
středa, 28.03
 
15.00
 
Městský úřad, kancelář starosty
středa, 18.04
 
15.00
 
Městský úřad, kancelář starosty
středa, 24.04
 
16.00
 
Městský úřad, kancelář starosty
středa, 16.05
 
15.00
 
Městský úřad, kancelář starosty
středa, 06.06
 
15.00
 
Městský úřad, kancelář starosty
středa, 20.06
 
15.00
 
Městský úřad, kancelář starosty
úterý, 26.06.
 
16.00
 
Městský úřad, kancelář starosty 

 

 
PLÁN ZASEDÁNÍ - II. POL. ROKU 2018
 
Den a datum konání
Čas
konání
Místo konání
středa,11.07 15.00
 
Městský úřad, kancelář starosty
středa, 01.08. 15.00
 
Městský úřad, kancelář starosty
středa, 22.08. 15.00
 
Městský úřad, kancelář starosty
středa, 12.09. 15.00
 
Městský úřad, kancelář starosty
úterý, 25.09. 16.00
 
Městský úřad, kancelář starosty