Obsah

REPORTÁŽ ČT - Kulturní domy dnes

IDnes: Liberecký kraj

Zastupitelstvo města schválilo dne 24.11.2015

usn. č. 2015/ZM/07/77 ze dne 24.11.2015

Plán investičních akcí 2016 - 2020 

usn. č. 2015/ZM/07/78 ze dne 24.11.2015

Revitalizaci ulice Kostelní formou odstranění budovy nedostavěného kulturního domu dle předložené architektonické studie

Architektonická studie - Ing. Helena Hlávková, Ing. Pavel Svoboda

Město koupilo budovu bývalého zdravotního střediska a odstraní stavbu nedostavěného kulturního domu

Budova bývalého zdravotního střediska bude opět sloužit zdravotní a lékařské péči o občany v našem městě a okolních obcí. Stavba nedostavěného kulturního domu bude z centra městské památkové zóny odstraněna.

O tom rozhodlo městské zastupitelstvo na svém zasedání v úterý 24. listopadu, když schválilo kupní smlouvu na budovu bývalého zdravotního střediska za cenu 1, 56 mil. Kč. Po rekonstrukci se do budovy příští rok přestěhuje Záchranná zdravotní služba Libereckého kraje, rehabilitace a tři ordinace praktických lékařů. Celkové náklady na rekonstrukci se odhadují na 8 mil. Kč a její součástí bude mimo jiné i nový výtah. Převážnou část finančních prostředků poskytne město ze svého rozpočtu, pomůže také Liberecký kraj, který na rekonstrukci výjezdové základny záchranné zdravotní služby v Českém Dubu schválil 2 mil. Kč v rozpočtu na rok 2016.

Zázemí pro lékařskou a zdravotní péči ztratilo město v roce 1994, kdy byl objekt zdravotního střediska zprivatizován a od té doby se v něm po dobu dvaceti let bohužel nic nedělo. Budova nebyla před privatizací majetkem města, ale OÚNZ Liberec. „Budova byla městu už několikrát v minulosti nabízena, ale cena kolem 4 mil. Kč nebyla akceptovatelná, už jen vzhledem k tomu, za kolik byl objekt zprivatizován. Na současnou nabídku ve výši 1, 56 mil. Kč zastupitelé již přistoupili, protože stav budovy, která prošla velkou rekonstrukcí v šedesátých letech, je velmi dobrý a to i po tak dlouhé době, kdy byla budova opuštěná. Navíc nabídka koupě přišla v době, kdy už konečně chceme jednou provždy vyřešit stavbu nedostavěného kulturního domu, která už téměř 30 let negativně ovlivňuje historicky cenné území ve městě“ uvádí starosta města.

Současně s nákupem budovy bývalého zdravotního střediska a vytvoření odpovídajícího zázemí pro zdravotníky, dali zastupitelé zelenou revitalizaci městské památkové zóny v ulici Kostelní formou odstranění stavby nedostavěného kulturního domu. „Pryč je doba velkých kulturních domů s obrovskými náklady na provoz. Ve městě určitě potřebujeme prostory pro kulturní a společenskou činnost, ale takové, které budeme schopni finančně provozovat vedle mnoha jiných velmi potřebných a důležitých věcí ve městě. Dlouhodobě preferujeme systémové řešení, které bude pro město ekonomicky udržitelné a to se nabízí ve smysluplném využití prázdných historických budov ve městě. Stačí, že je kolem nás již dost privátních objektů, které dřív občanům dobře sloužily (bývalá cukrárna, bývalé řeznictví, Libela, Dubena atd.) a dnes zejí prázdnotou a chátrají. Historické budovy sice nejsou pro současné využití v některých ohledech zcela ideální, ale jsou tady a patří k naší paměti“ vysvětluje starosta rozhodnutí zastupitelů.

Původně se počítalo, že odstranění stavby nedostavěného kulturního domu bude jen částečné a zůstane zachováno přízemí s ordinacemi. Ukázalo se však, že toto řešení je velmi drahé (cca 25 mil. Kč) a evropské dotační tituly s takovou formou nápravy historicky cenného území ani nepočítají. „Přesunutí zázemí pro zdravotníky do budovy bývalého zdravotního střediska je levnější a architektonické řešení prostoru úplným odstraněním stavby nedostavěného kulturního domu je mnohem zdařilejší. Proto jej přivítali a odsouhlasili také pracovníci Národního památkového ústavu v Liberci. Navíc přinese zlepšení dopravní situace v ulici Kostelní a vytvoření nových parkovacích míst v této lokalitě“ dodává starosta.

Město již provedlo v letech 2009 až 2010 rekonstrukci budovy bývalé národní školy, kam byla z nedostavěného kulturního domu přesunuta městská knihovna. V roce 2014 byla vypracována kompletní projektová dokumentace na vybudování zázemí pro kulturní a spolkovou činnost města v budově bývalého kina. Víceúčelový sál bude vybavený novými technologiemi, jako je např. výsuvné hlediště a bude sloužit jak k divadelním a filmovým představením pro cca 150 osob, tak k různým společenským událostem včetně možnosti konání tanečních zábav. „Ve spolupráci s Euroregionem Nisa usilujeme o získání dotace z Programu přeshraniční spolupráce Sasko - ČR 2014-2020 a v blízké době budeme jednat s potencionálními partnery s podobným záměrem v Sasku. V příštích třech letech nás čeká hodně práce, ale těšíme se na ni“ uzavírá starosta.

FOTO

foto

FOTO Z PRŮBĚHU STAVBY