Obsah

Rekonstrukce zdravotního střediska

Budova bývalého zdravotního střediska bude od 1 11.2017 opět sloužit zdravotní a lékařské péči o občany v našem městě a okolních obcí.

Městské zastupitelstvo na svém zasedání v úterý 24. 11.2015 schválilo kupní smlouvu na budovu bývalého zdravotního střediska za cenu 1, 56 mil. Kč. Po rekonstrukci je v budově Záchranná zdravotní služba Libereckého kraje, rehabilitace a tři ordinace praktických lékařů. Zázemí pro lékařskou a zdravotní péči ztratilo město v roce 1994, kdy byl objekt zdravotního střediska zprivatizován a od té doby se v něm po dobu dvaceti let bohužel nic nedělo. Budova nebyla před privatizací majetkem města, ale OÚNZ Liberec. Budova byla městu už několikrát v minulosti nabízena, ale cena kolem 4 mil. Kč nebyla akceptovatelná. Na současnou nabídku ve výši 1, 56 mil. Kč zastupitelé již přistoupili, protože stav budovy, která prošla velkou rekonstrukcí v šedesátých letech, byl velmi dobrý a to i po tak dlouhé době, kdy byla budova opuštěná.

Realizace akce "Rekonstrukce zdravotního střediska"- usn. ZM č.2016/ZM/07/89

Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto