Obsah

PŘEHLED VYHLÁŠEK MĚSTA


OZV č. 3/2016, o konání ohňostroje na náměstí v Českém Dubu a přilehlých ulicích

OZV č. 2/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu

 

OZV č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 3/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

 

Tržní řád Města Český Dub

 

2013 - OZV č. 2, Požární řád Města Český Dub

 

2012 - OZV č. 1, kterou se zrušuje OZV č. 7/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

2011 - OZV č. 1, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

2010 - OZV č.8, kterou se zrušují některé OZV

2010 - OZV č.6, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2010 - OZV č.5,  o místním poplatku z ubytovací kapacity

2010 - OZV č.4, o místním poplatku ze psů

2010 - Příloha č. 1 k OZV č.4, o místním poplatku ze psů

2010 - OZV č.3, místní poplatek za užívání veřejného prostranství

2010 - Příloha č. 1 k OZV č.3, místní poplatek za užívání veřejného prostranství - příloha č. 1

2010 - OZV č. 2, o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty

 

2005 - OZV č.5, kterou se vydává požární řád a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích

 

NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA

Tržní řád Města Český Dub