Obsah

ZASTUPITELÉ MĚSTA

Zastupitelstvo města  je vrcholným orgánem města a jeho pravomoci jsou dány Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 84).

Zastupitelstvo města Český Dub je tvořeno 15 členy zvolenými dle Zákona č. 491/2001 Sb. v platném znění.

Jiří Miler

Martin Bobek

 Petr Jodas

Jiří Miler
starosta
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ
Martin Bobek
místostarosta
OBČANÉ PRO ČESKODUBSKO
Petr Jodas
radní
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ

  OLdřich Laufke

david rubáš

zdeněk jodas   

Oldřich Laufke
radní
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ
David Rubáš
radní
PRO Sport a Zdraví
Zdeněk Jodas
zastupitel
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ

foto

foto  

foto   

Jaroslava Vaňková
zastupitelka
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ
Dominik Rubáš
zastupitel
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ
Pavel Rechcígel
zastupitel
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ

foto

Martin Ponikelský
zastupitel
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ

foto  

Zdeněk Paclt
zastupitel
OBČANÉ PRO ČESKODUBSKO

foto  

Martina Růžičková
zastupitelka
Spolky Českodubska 2014

foto

Jana Johnová
zastupitelka
PRO Sport a Zdraví

FOTO

Jaroslav Havelka
zastupitel
Spolky Českodubska 2014

fotoFrantišek Bulíř 

zastupitel
KOALICE -  CSSD + KSČM

ZASTUPITEL

E-MAIL  MOBIL

1.

PhDr. Jiří Miler, Ph.D.

starosta@cdub.cz      724 187 051

2.

Martin Bobek

agnus@seznam.cz
724 179 265

3.

Ing. Petr Jodas         

petr.jodas@volny.cz
773 511 210

4.

Oldřich Laufke

Laufke.O@seznam.cz
724 179 767

5.

Mgr. David Rubáš  

david.rubas@cdub.cz
737 171 578

6.

MUDr. Zdeněk Jodas

zdenek.jodas@gmail.com
 

7.

Jaroslava Vaňková  

vankovajar@volny.cz
607 987 251

8.

RNDr. Dominik Rubáš

domrubi@seznam.cz
777 229 750

9.

Ing. Pavel Rechcígel

p.rechcigel@seznam.cz
603 466 372

10.

MUDr. Martin Ponikelský

martin.ponikelsky@seznam.cz
776 323 922

11.

Ing. Zdeněk Paclt 

Paclt.z@volny.cz
777 147 652

12.

Mgr. Martina Růžičková 

ruzickova.martina@email.cz
733 101 255

13.

PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

janajohnova@seznam.cz
728 168 265

14.

Jaroslav Havelka  

havjar@seznam.cz
736 764 964

15.

František Bulíř

-
608 213 318