Obsah

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Jednání zastupitelstva jsou veřejná a konají se zpravidla 1x za měsíc (dle zákona je povinnost minimálně 1x za 3 měsíce). Zasedání se konají na radnici, ale také přímo v začleněných obcích.  Jednání se řídí schváleným JEDNACÍM ŘÁDEM ZM.

 

 
PLÁN ZASEDÁNÍ NA 1. POL. ROKU 2017
Datum konání
Čas konání
Místo konání
14. února 18.00 Městský úřad - zasedací místnost (1. patro)
9. května 17.00 Městský úřad - zasedací místnost (1. patro)
27. června 17.00 Městský úřad - zasedací místnost (1. patro)

 

 
PLÁN ZASEDÁNÍ NA 2. POL. ROKU 2017
Datum konání
Čas konání
Místo konání
26. září 17.00 Městský úřad - zasedací místnost (1. patro)
24. října 17.00 Městský úřad - zasedací místnost (1. patro)
12. prosince 17.00 Městský úřad - zasedací místnost (1. patro)