Obsah

 

 

Stránka

OZNÁMENÍ MUDr. GROSSOVÉ - dovolená od 03.04. do 15.04.2019

MUDr. Grossová oznamuje čerpání dovolené v termínu od 03.04. do 15.04.2019. Zástup MUDr. Pacltová, Hodkovice nad Mohelkou - pouze akutní případy.

20. 3. 2019

ZASTUPITELÉ ZVOLILI STAROSTU, MÍSTOSTAROSTU A ČLENY RADY MĚSTA

.

V pondělí 5. listopadu se konalo na radnici ustavující zasedání, na kterém zastupitelé zvolili vedení města. Starostou se již ve čtvrtém volebním období stal PhDr. Jiří Miler, místostarostou Ing. Petr Jodas, členy rady města Mgr. Martina Růžičková, Mgr. David Rubáš a Oldřich Laufke. Všichni byli zvoleni na kandidátce Nezávislého sdružení občané. Starosta a místostarosta jsou pro výkon funkce uvolněni.

PhDr. Jiří Miler, Ph.D. je starostou města od roku 2006 a letos byl zvolen již ve čtvrtém volebním období.  Zastupitelem města byl zvolen v roce 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 a 2018. Ve volebním období 1998 – 2002 vykonával funkci místostarosty.

„Všichni, kteří jste k letošním komunálním volbám přišli a vybrali patnáct zastupitelů na další čtyři roky, si zasloužíte velké poděkování. Velmi si vážím a moc děkuji také všem, kteří jste mi svým hlasem vyjádřili podporu, největší v historii mého starostování. Po skončeném volebním období je to velké zadostiučinění a závazek na další čtyři roky. Děkuji zastupitelům, kteří mě do funkce starosty zvolili, a těším se na spolupráci. Děkuji p. Martinu Bobkovi za dosavadní působení ve funkci místostarosty a přeji hodně úspěchů nastupujícímu místostarostovi Ing. Petru Jodasovi.“

Ing. Petr Jodas byl zvolen zastupitelem města v roce 2006, 2010, 2014 a 2018. Ve volebním období 2006 – 2010 byl předsedou finančního výboru a dvě volební období (2010 – 2014, 2014 - 2018) byl členem rady města.

„Rád bych poděkoval všem spoluobčanům za obdržené hlasy a zastupitelům za zvolení do funkce místostarosty. Velice si vážím podpory a důvěry všech, ale musím přiznat, že i tak nebylo moje rozhodování vůbec jednoduché. Do funkce místostarosty nastoupím 1. prosince tohoto roku po vyřešení potřebných záležitostí v mém současném zaměstnání během listopadu. Věřím, že se mi podaří v nové pracovní roli zorientovat co nejrychleji díky mé zkušenosti člena rady města ve dvou volebních obdobích. Těším se na spolupráci se všemi.“

Mgr. Martina Růžičková byla do zastupitelstva zvolena v roce 2014 a 2018, ve volebním období 2014 – 2018 předsedkyně kontrolního výboru. 

Mgr. David Rubáš byl do zastupitelstva zvolen v roce 2014 a 2018, ve volebním období 2014 – 2018 člen rady města.

Oldřich Laufke byl do zastupitelstva města zvolen v letech 2007, 2010, 2014 a 2018, ve volebním období 2014 – 2018 člen rady města.

RADA MĚSTA 2018 - 2022


6. 11. 2018

Stránka