Obsah

 

 

Stránka

OZNÁMENÍ MUDr. GROSSOVÉ - dovolená od 03.04. do 15.04.2019

MUDr. Grossová oznamuje čerpání dovolené v termínu od 03.04. do 15.04.2019. Zástup MUDr. Pacltová, Hodkovice nad Mohelkou - pouze akutní případy.

20. 3. 2019

ZAČALA ÚPRAVA KORUN LIP V ULICI HUSOVA

.

foto

ZAČALA ÚPRAVA KORUN LIP V ULICI HUSOVA

Jak jsme již uvedli v lednovém zpravodaji, v období vegetačního klidu 2018/2019 (tj. v bezlistém stavu stromů) bude provedena úprava korun pěti lip v těsné blízkosti komunikace v ul. Husova. V minulosti byly tyto lípy nevhodným a poměrně razantním způsobem ořezány, výsledkem jsou typické tzv. „sekundární koruny“, problematické z hlediska stability a rizikové z hlediska provozní bezpečnosti.

Aby v budoucnosti nedošlo k postupnému rozpadání těchto korun a tím ohrožení bezpečnosti osob a majetku (pěší chodník, frekventovaná komunikace), bude provedeno sesazení stromů tzv. „hlavovým řezem“, který umožní nové zapěstování těchto korun bezpečným a estetickým způsobem. Práce budou realizovány odbornou arboristickou firmou, která zaručí provedení zásahu v souladu se zásadami oborových arboristických standardů. V průběhu dalších let budou lípy nadále průběžně udržovány vhodným ošetřováním, které zajistí odpovídající estetickou a zejména provozně - bezpečnostní úroveň v této lokalitě.

Mgr. Renata Wachová,
referentka odboru stavebního a životního prostředí

 


19. 2. 2019

Stránka