Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Chcete pomoci rodině Mocových po požáru stodoly a domu v Libíči?

Chcete pomoci rodině Mocových po požáru stodoly a domu v Libíči? 1

V neděli 6. prosince 2020 v 04:18 hod. vyjížděli českodubští hasiči k rozsáhlému požáru stodoly a obytné části domu do Libíče.

Obyvatelům z domu pomohla zdravotnická záchranná služba ještě před příjezdem hasičů. Jednalo se o náročný zásah a společně s českodubskou jednotkou na místě zasahovali jednotky HZS Liberec a Turnov a jednotky SDH Rozstání, Všelibice, Bílá, Turnov a Chocnějovice. Požárem došlo k rozsáhlým škodám na rodinném domě a celý byt včetně základních životních potřeb rodiny byl zničen ohněm a vodou při hašení. Děkujeme všem, kteří u požáru zasahovali a pomáhali a všem, kteří jste rodině pomohli v nejtěžších chvílích po požáru anebo třeba pomáháte dodnes.
 
ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI FINANČNÍ POMOC RODINĚ
Na radnici se po požáru obraceli občané s nabídkou různé pomoci rodině. Zastupitelé města tuto nešťastnou událost projednali na svém zasedání 15.12.2020 a rozhodli se poskytnout rodině finanční dar ve výši 50 000 Kč.  Další finanční sbírku zastupitelé neiniciovali a pokud chcete ještě někdo rodině s třemi dětmi pomoci, můžete tak učinit individuálně – p. Jiří Moc (721 029 744).
 
DĚKUJEME
Dne 6. 12. 2020 byl náš nově zrekonstruovaný dům značně poškozen požárem. Na tomto místě chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhají tuto náročnou situaci překonat.  Děkujeme proto zastupitelstvu města Český Dub v čele s panem starostou, paní Evě Tvrzníkové, paní Janě Svobodové, panu Václavu Růtovi. Děkujeme hasičům, a to jak profesionálním, tak dobrovolným, neboť jsme na vlastní kůži pocítili, jak moc je jejich činnost důležitá. Mnohokrát děkujeme všem členům rodiny, kamarádům, příbuzným a známým, kteří nás jakkoli podpořili nebo stále podporují, finančně nebo přiložením ruky k dílu. Velmi cenné je pro nás potvrzení našeho dlouholetého názoru, že dobro a solidarita mezi lidmi drtivě převažují.
Jana a Jiří Mocovi z Libíče

 

Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2021 16:05

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace