Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Osobnosti Českodubska 2020

Osobnosti Českodubska 2020 1

Zastupitelé města udělili ocenění p. Jaroslavě Vaňkové, p. Marii Švehlové a p. Jaroslavu Rejzkovi. Bohužel ocenění nemohla být předána v johanitské komendě, ale doufáme, že tak učiníme v roce letošním. Oceněným velmi děkujeme a blahopřejeme.

Jaroslava Vaňková se narodila 8. srpna 1945 v Chodovicích u Hořic. V rámci osídlování pohraničí se s rodiči přistěhovala ještě v roce 1945 do Liberce, kde žila až do roku 1980. Po základní škole v Harcově  vystudovala střední zdravotní školu a v roce 1963  začala pracovat na chirurgickém oddělení nemocnice v Liberci, kde pracovala 36 let a následně pak ještě 8 let na chirurgii v Jablonci nad Nisou. I v důchodu zůstala velmi činorodá a několik let pracovala v zařízení sociálních služeb Alvalída. Kromě svého celoživotního poslání zdravotní sestry se také celý svůj život věnuje hudbě a zpěvu. V roce1958  byla jednou z prvních členek pěveckého souboru Severáček. Od roku 1970 je členka country kapely Cuprum a dlouhá léta působila ve folklórním souboru Horačky. V mládí měla ráda také sport, věnovala se krasobruslení, plavání, lyžování, jízdě na koni a volejbalu. Provdala se  22. prosince 1963, má syna Jiřího a tři vnoučata.  V roce 1980 se přestěhovala do Smržova, kde se stala členkou sboru dobrovolných hasičů a v roce  2005 byla zvolena starostkou sboru dobrovolných hasičů Smržov. Ve Smržově se aktivně podílela na společenském a kulturním životě, byla aktivní pořadatelkou mnoha nezapomenutelných akcí. Od roku 2002 je zastupitelkou města Český Dub, aktivně pracuje v oblasti kultury, jako předsedkyně kulturní komise zajišťuje „pálení čarodějnic“, městský hudební festival Bugrfest, vánoční trhy, rozsvícení vánočního stromu a další akce ve městě.
Ocenění „OSOBNOST ČESKODUBSKA 2020“ paní Jaroslava Vaňková obdržela za dlouholetou činnost ve funkci starostky Sboru dobrovolných hasičů Smržov a organizátorky kulturních akcí v obci Smržov a ve městě Český Dub. V roce 2020 oslavila významné životní jubileum 75 let.
 
Marie Švehlová se narodila 24. 9. 1945 v Proseči pod Ještědem v zemědělské rodině jako nejmladší z pěti dětí. V jejich pěti letech jí zemřel otec a v osmi letech jí velmi vážně onemocněla maminka.  Do školy začala chodit v roce 1951 v Proseči pod Ještědem a později v Českém Dubu. V roce 1959 začala studovat na Střední ekonomické škole v Turnově (dnes Obchodní akademie). Po maturitě v roce 1963 nastoupila do Uhelných skladů jako administrativní pracovnice. V roce 1964 se provdala za Karla Švehlu a  v roce 1965 se jí narodil syn Karel. V témže roce nastoupila jako mzdová účetní v závodě Severka Český Dub. V roce 1970 se jí narodila dcera Šárka a po mateřské dovolené nastoupila zpět do Severky jako vedoucí účetní závodu. Následně pracovala tři roky jako ekonomka oblastního závodu Severka v Mimoni. V této době byla vyhodnocena jako nejlepší pracovník národního podniku Severka. Několik let pracovala ve výrobním družstvu Dubena Český Dub jako vnitropodniková kontrola a cenová referentka. Po privatizaci Severky se vrátila zpět jako asistentka majitele. V roce 2015 ukončila studium na Univerzitě třetího věku slavnostní promocí na Vysoké škole zemědělské v Praze. Od roku 2007 je předsedkyní místní organizace Svazu tělesně postižených v Českém Dubu. V roce 2014 byla iniciátorkou a organizátorkou vzniku cvičení seniorek. Místní organizace obdržela za jejího vedení čestné uznání od Správní rady Svazu tělesně postižených Praha za práci pro zdravotně postižené. Marie Švehlová je členkou Krajského výboru Národní rady zdravotně postižených v LK. Od roku 2004 do roku 2015 byla hospodářkou Krajského výboru Svazu tělesně postižených Libereckého kraje a od roku 2016 je předsedkyní Krajského výboru Svazu tělesně postižených Libereckého kraje.
Ocenění „OSOBNOST ČESKODUBSKA 2020“ paní Marie Švehlová obdržela za dlouholetou činnost ve funkci předsedkyně Sdružení zdravotně postižených v Českém Dubu a propagaci města na krajských olympiádách zdravotně postižených. V roce 2020 oslavila významné životní jubileum 75 let.
 
Jaroslav Rejzek se narodil pět měsíců po válce 9. října 1945 v Mladé Boleslavi. V té době bydleli rodiče na Ouči, kam se v roce 1938 po záboru Sudet museli přestěhovat. V roce 1948 se celá rodina vrátila do Českého Dubu, kde Jaroslav Rejzek od roku 1952 chodil do základní školy. V letech 1960 - 1964 vystudoval čtyřletou Střední průmyslovou školu strojní v Liberci, kterou ukončil v roce 1964 maturitou. Na umístěnku nastoupil do tehdy nového závodu  Plastimat Liberec, kde pracoval ve dvousměnném provozu na úseku údržby. Na podzim téhož roku nastoupil na dvouletou vojenskou službu v Berouně a v Milovicích. Po vojně ještě nějakou dobu pracoval v Plastimatu jako seřizovač vstřikovacích lisů a od roku 1967 začal pracovat v Autozávodu v Českém Dubu, v kterém strávil prakticky celý svůj pracovní život. Od července 2007 je ve starobním důchodu. V roce 1967 se o vánocích oženil s Alenou Adamcovou, s kterou se v únoru l968 společně nastěhovali do svého bytu v panelovém domě na Mírovém sídlišti. O vánocích 1969 se jim narodil syn Miroslav a v květnu 1972 dcera Kamila. V lednu 1982 se přestěhovali do rodinného domu v ulici Masarykova. Od dětství tíhnul k přírodě a po vojně se začal zajímat o myslivost. Rád se zúčastňoval společných honů, na které byl zván. V roce 1994 složil myslivecké zkoušky a začal vnímat vyšší smysl myslivosti. Měl  štěstí na výborné učitele, opravdové znalce a zapálené myslivce – otce a syna Servítovi. Ti ho brali do revíru poznávat to, co běžně člověk nevidí. V mysliveckém spolku pracoval nejprve v revizní komisi a v roce 2001 byl zvolen předsedou spolku. Funkci předsedy mysliveckého spolku vykonával téměř 15 let a podařilo se mu v něm udržet pohromadě partu stejně zapálených lidí. Po celou dobu svého předsednictví se snažil pokračovat v díle a odkazu předků a popularizovat myslivost jako důležitou součást péče o přírodu s přínosem i pro dnešní společnost.
Ocenění „OSOBNOST ČESKODUBSKA 2020“ pan Jaroslav Rejzek obdržel za dlouholetou a nezištnou činnost předsedy v českodubském svazu myslivců a jako hlavní organizátor českodubských mysliveckých dnů. V roce 2020  oslavil významné životní jubileum 75 let.
 
 
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2021 15:45

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace