Město Český Dub

Pozemky k bydlení v Českém Dubu

Realizace úpravy křižovatky a silnice II/277 a II/278 u zdravotního střediska

Realizace úpravy křižovatky a silnice II/277 a II/278 u zdravotního střediska

Křižovatka u zdravotního střediska je od 24.11.2021 na zimu ZPROVOZNĚNA v režimu stavby. Zábradlí na mostech, veřejné osvětlení a osvětlení přechodů bude dokončeno ještě v letošním roce, další dvě etapy budou pokračovat na jaře příštího roku. Děkujeme všem za trpělivost.

 
Předpokládané zahájení prací: 30.8.2021 - Rozhodnutí MML uzavírky

Investor: Liberecký kraj

Zhotovitel: Metrostav a.s., IČO: 00014915

Celkové náklady: 13.283.815,52 Kč 

Finanční spoluúčast Města Český Dub: 3 032 101,61 Kč (financování stavebních úprav objektů, které jsou ve vlastnictví města – chodníky, opěrná zeď a osvětlení na základě Smlouvy o spolupráci při realizaci stavební akce s Libereckým krajem).

Projektová dokumentace 

Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce 

Výběrové řízení

Předmětem stavební akce je rozšíření křižovatky ulice Masarykova a Husova a napojení místní komunikace 17. listopadu v Českém Dubu, včetně přilehlých stávajících chodníků a stávajícího mostního objektu ev. č. 277-012, stávající opěrné zdi a vtoku do náhonu. V současné době provoz po krajské silnici č. II/277 a II/278 komunikace využívané výhradně pro silniční dopravu s přilehlými chodníky pro pěší provoz. Konstrukce komunikací nejsou v dobrém stavebně-technickém stavu a křižovatka se vyznačuje značnou nehodovostí. Součástí návrhu je vyvolaná investice na zřízení pohotovostního stání rychlé záchranné pomoci a krátkodobé stání pro návštěvníky se sníženými schopnostmi pohybu u objektu zdravotného střediska. Navíc úprava doplňuje místa pro bezpečný pohyb chodců. Projektová dokumentace řeší úpravu křižovatky a tím vyžádané zásahy do území a zpevněných ploch, výstavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu i chodců, svým charakterem se jedná o dobudování a zkvalitnění dopravní infrastruktury obce.
Není sporu o tom, že křižovatka u zdravotního střediska nebyla v minulosti nikdy bezpečná a bohužel jsme na tomto místě byli svědky několika dopravních nehod. Po výrazném zvýšení dopravy v posledních letech a  po otevření nového zdravotního střediska s výjezdovou základnou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na konci roku 2017, jsme se shodli se zástupci Libereckého kraje na tom, že úprava nebezpečné křižovatky u zdravotního střediska je již nezbytná. Současně několik let usilovali o rekonstrukci silnice II/277 a II/278 obyvatelé přilehlých domů, které vzhledem k špatnému stavebně-technickému stavu silnice výrazným způsobem zatěžovala hlučnost projíždějících vozidel. Při zpracování projektové dokumentace se posuzovaly všechny možné varianty a výsledná podoba úpravy křižovatky a silnice  II/277 a II/278 byla schválena dne 12. 5. 2020 Rozhodnutím Magistrátu města Liberec. S obavou jsme v loňském roce sledovali, zda nebude po vypuknutí epidemie koronaviru zastavena právě tato investice Libereckého kraje. Nestalo se tak a velké poděkování proto patří vedení Libereckého kraje a Krajské správy silnic Libereckého kraje, jmenovitě hejtmanovi p. Martinu Půtovi, náměstkovi hejtmana pro dopravu Ing. Janu Svitákovi, řediteli KSS LK Ing. Janu Růžičkovi a Ing. Petru Kadlecovi, kteří tento projekt dovedli až k samotné realizaci.

foto

03__Koordinační_situace_stavby

Přílohy

dio_rozhodnuti.pdf

dio_rozhodnuti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 696,53 kB
Datum vložení: 19. 8. 2021 16:17
Datum poslední aktualizace: 26. 11. 2021 12:40
Autor: Správce Webu

Aktuality

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace