Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Město Český Dub - informace, kontakty

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ŘEŠENÍ POMOCI UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM
Tak jak se osvědčilo již v době koronavirové krize, prakticky ihned po vypuknutí války na Ukrajině jsme ustavili, resp. svolali pracovní skupinu, která řeší vše potřebné v souvislosti s pomocí ukrajinským osobám přicházejícím do našeho města. Rozhodovací pravomoce jsou pak dle konkrétního návrhu v kompetenci rady nebo zastupitelstva města.
Členové pracovní skupiny:
Rada města, tajemnice
Jiří Miler, starosta
Ondřej Fila, místostarosta
Jana Svobodová, tajemnice
Oldřich Laufke, radní
Martina Růžičková, radní
David Rubáš, radní
 
Ředitelé městských příspěvkových organizací
Jan Goll, ZŠ
Marcela Sládková, MŠ
Ilona Milerová, PS
Helena Gollová, Městská knihovna  a muzeum
Josef Pifl, ZUŠ
 
Jiní zástupci organizací ve městě
Václav Růta, jednatel TES Český Dub, s.r.o
Kateřina Havelková, farářka Církve československé husitské
Radim Pochop, ředitel Domova důchodců
Petr Ponikelský, konzultant města
 
 

Aktuality

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace