Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Zajištění ubytování

ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ
Ke dni 24.4.2022 je v našem městě v souvislosti s válkou na Ukrajině evidováno v registru MV ČR 230 ukrajinských občanů, t.j. 8,15 % na počet obyvatel ve městě. Prakticky se jedná o ženy s dětmi a téměř všichni příchozí využili kontakty na své krajany v našem městě. To je také velká výhoda pro jejich orientaci v novém prostředí, snazší překonání jazykové bariéry, pomoci při vyřizování úředních dokumentů, začlenění dětí do základní školy či sehnání práce. Pravidelnou komunikací s místními ukrajinskými osobami se kromě koordinace pomoci snažíme zachytit její případné zneužití či jiné příp. problémy.
Rada města schválila dne 8.3.2022 usn. č. 2022/RM/05/079 ubytování ukrajinských osob v městských objektech, které v minulosti sloužily k různým účelům, ale po úpravách je lze důstojně k bydlení využívat i dlouhodobě.
Ke dni 24.4.2022 poskytujeme ubytování v městských objektech 33 osobám.
-           přízemí domu č.p. 32 v areálu muzea (do 27.2.2022 zkušebna souboru Horačky), 3 osoby
-           1. patro domu č.p. 32 (využíváno jako turistický apartmán nebo v krizových situacích), 9 osob
-           turistická ubytovna v areálu muzea (dlouhodobě nevyužívána), 6 osob 
-           apartmán na koupališti (využíván v turistické sezóně), 6 osob
-           byt správce na koupališti (od 1.2.2022 nevyužíván), 3 osoby
-           1. patro domu č.p. 45/1 (bývalá zubní ordinace, dlouhodobě nevyužívána), 3 osoby
-           přízemní byt v Šestidomech (uvolněný po úmrtí nájemce), 3 osoby
Ubytovací kapacity ve vlastnictví města jsou ke dni 22.4.2022 plně obsazeny. Ve spolupráci s dalšími subjekty lze využít další možnosti pro případ nouzové potřeby, jedná se však o ubytování provizorní bez možnosti dlouhodobějšího pobytu (TJ Sokol, církev). 
Další osoby využívají ubytování v rodinách krajanů ve městě, v ubytovně zaměstnavatele LUKOV ve Starém Dubu, v objektech soukromých českých vlastníků. Děkujeme řediteli Domova důchodců Radimovi Pochopovi za poskytnutí ubytování 4 osobám v budově organizace (bývalá ordinace MUDr. Zikmundové).
Za provedené úpravy v městském majetku patří velké poděkování jednateli Technických služeb p. Václavu Růtovi a všem jeho pracovníkům.
Koordinace ubytování ukrajinských osob: Jiří Miler, starosta, 724 187 051

Aktuality

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace