Obsah

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

SPORT

AKTUALITY, POZVÁNKY

Na tomto místě Vám přinášíme plán akcí, které se konají na území města a v okolí.

Pro lepší koordinaci pořádaných akcí rádi zveřejníme Vámi plánované termíny, které  můžete s dostatečným předstihem zasílat na email: asistentka@cdub.cz.

 

PRONÁJEM SPORTOVNÍ HALY V ČESKÉM DUBU

- sportovní aktivity základní školy, místních sportovních a zájmových sdružení občanů

- pořádání sportovních a společenských akcí (turnaje, taneční soutěže apod.)

- sportovní aktivity sportovců, kteří nejsou z Českého Dubu (tréninky apod.)

 

MOŽNOST VYUŽITÍ AREÁLU PFC ČESKÝ DUB ZDARMA

Podještědský sportovní areál mohou zcela zdarma pro své organizované sportování využít školské, sportovní a společenské organizace našeho města.

V případě zájmu o bezplatné organizované využití sportoviště ze strany oddílů a spolků můžete kontaktovat místostarostu města.

Organizované využívání sportoviště v areálu PFC český Dub ze strany města