Obsah

Stránka

ZMĚNY JÍZDNÍCH řádů od 01.03.2020

Výčet změn jízdních řádů na autobusových linkách, platných od neděle 1.března 2020. (U linek, které ve výčtu nejsou obsaženy, se jízdní řády oproti stávajícímu stavu nemění.)
Největší množství změn se týká linky 276 IDOL mezi Osečnou a Křižany-Žibřidicemi, změny na ostatních linkách s tím vesměs technologicky souvisejí. Na linkách z Českého Dubu do Mnichova Hradiště a na Hlavici nedochází ke změnám časových poloh, pouze se mění kategorie (typy) autobusů na některých ranních spojích.

24. 2. 2020 Zobrazit více

Stránka