Obsah

Stránka

  • 1

MĚSTO SE DISTANCUJE OD NABÍDEK KONTROLY VODY

.

INFORMACE K NABÍDKÁM KONTROLY VODY

V těchto dnech jste se mohli setkat s OZNÁMENÍM O PLACENÉ NABÍDCE KONTROLY PITNÉ VODY Z CHRÁNĚNÝCH A NECHRÁNĚNÝCH ZDROJŮ. Upozorňujeme, že se jedná o soukromou podnikatelskou aktivitu a město Český Dub se od této nabídky zcela distancuje. Vyzýváme občany v souvislosti s touto nabídkou k opatrnosti. Ke kontrole kvality vody dále uvádíme stanoviska, která v minulosti již prezentovaly některé vodoprávní úřady:

„Odebíráte-li pitnou vodu z veřejného vodovodu, jedná se o vodu, která splňuje kvalitativní kritéria vody pro pitné účely včetně její zdravotní nezávadnosti a není potřeba ji dodatečně dočišťovat. Máte-li přesto pochyby o její kvalitě, obraťte se přímo na vodárenskou společnost, popřípadě na vodoprávní úřad nebo akreditovanou laboratoř.“

„Jste-li vlastníkem studny a nemáte povědomí o kvalitě její vody, nebo máte podezření na snížení její kvality, je vhodné obrátit se na akreditovanou laboratoř, která vám na základě druhu využití odebírané vody provede rozbor vody včetně poradenského servisu.“

foto


26. 9. 2019 Zobrazit méně

Stránka

  • 1