Obsah

UPOZORNĚNÍ

Od 31.8.2020 do 13.9.2020 bude z důvodu opravy uzavřena cesta od sokolovny k domu s pečovatelskou službou.

foto

Stránka

OPATŘENÍ MĚSTA V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU - MOŽNOST ODKLADU PLATEB NÁJEMNÉHO

.

Opatření města v době nouzového stavu – možnost odkladu plateb nájemného

Městská rada schválila možnost odkladu platby nájemného v městských bytech (nikoliv v bytech zvláštního určení) po dobu 3 měsíců a prodloužení splatnosti do 31. 12. 2020, a to bez účtování poplatků z prodlení a možnost odkladu platby nájemného u nebytových prostor v majetku města po dobu 3 měsíců a prodloužení splatnosti do 31. 12. 2020, a to bez účtování poplatků z prodlení. Nájemci budou o této možnosti informováni dopisem.


16. 4. 2020 Zobrazit méně

Stránka