Obsah

ČLENSTVÍ MĚSTA VE SVAZCÍCH A SDRUŽENÍCH

 

1. EUROREGION NISA

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je dobrovolné zájmové sdružení (dále jen Sdružení) německých, českých a polských obcí, měst, okresů a dalších samosprávných subjektů a jiných institucí působících na daném území.

foto

2. SOLK - Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací. Jejími řádnými členy mohou být všechny obce a města Libereckého kraje, Šluknovského výběžku, atd.

foto

 

3. MAS - Místní akční skupina Podještědí

Místní akční skupina Podještědí o.s. (MAS Podještědí) je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb, o sdružování občanů, sdružující občany, fyzické a právnické osoby, zabývající se ekonomickou, kulturní a správní činností a rozvojem daného území po stránce ekonomiky, společenské činnosti, rozvoje lidských zdrojů, péče o krajinu a rozvoje infrastruktury. Členy sdružení jsou zástupci soukromého, neziskového a veřejného sektoru.

 

PARTNERSTVÍ

Město Český Dub a Seifhennersdorf jsou partnerskými městy v projektu "Aktivně a zdravě" v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

foto

SEIFHENNERSDORF