Město Český Dub
Město Český Dub

Českodubské vánoční náměstí zde  Od pondělí 18.1.2021 se MŠ Český Dub vrací do běžného režimu zde

Všem seniorům nad 80 let, kteří registraci sami nebo s pomocí rodiny nezvládnou, budeme  pomáhat při registraci k očkování zde

Rok 2016

Odkaz na Úřední desku města

Informace pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Dub na rok 2016

 

  1. Zastupitelstvo města Český Dub schválilo v rozpočtu města pro rok 2016 částku
    350 000 Kč pro poskytování dotací.

  2. Dotace se poskytují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

  3. Dotace je možné poskytnout na konkrétní kulturní a sportovní akce nebo zajištění celoroční činnosti žadatelů vykonávajících společensky prospěšnou činnost na území města a jeho okolí v kalendářním roce 2016. Upřednostněny budou aktivity a činnosti zaměřené na děti a mládež.

  4. Žadatelem může být právnická, fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení, spolek a nadace.

  5. O dotace mohou požádat žadatelé prostřednictvím Žádosti. žádosti bude k dispozici na webových stránkách města Český Dub.

  6. Termín pro podání Žádostí pro poskytování dotací je stanoven od 21. března 2016. Vyhodnocování žádostí o dotace proběhne v termínu od 25. dubna 2016 až do vyčerpání finančních prostředků schválených na poskytování dotací v rozpočtu města pro rok 2016.

  7. Finanční prostředky z přidělené dotace lze použít pouze k účelu uvedenému ve veřejnoprávní smlouvě a to zejména na krytí nákladů spojených s materiálním zajištěním dané činnosti, nákladů na propagaci, cestovné, nájemné, ceny soutěžícím, případně na zajištění technických požadavků a služeb (ozvučení, nasvícení, náklady na energie apod.), jednorázové honoráře.

  8. Vyúčtování dotace bude příjemci předloženo v souladu se sjednanými podmínkami, termíny a místem uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud žadatel nesplní podmínky stanovené ve veřejnoprávní smlouvě, vystavuje se vymáhání neproúčtované části dotace (nebo celé dotace), případně sankcím specifikovaným ve veřejnoprávní smlouvě (dle zákona 250/2000 Sb.).

Schváleno usnesením rady města č. 2016/RM/06/089 ze dne 16. 3. 2016.
V Českém Dubu 18. března 2016
Ing. Olga Charuzová, vedoucí odboru ekonomiky

Město

Univerzální překladač

Překlad (translations)

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace