Obsah

Český Dub má nové osobnosti
 
Od roku 2007 oceňuje město Český Dub své občany, kteří se angažují ve veřejném životě a zcela nezištně věnují mnoho ze svého soukromého času všem, kteří je potřebují. Ocenění jsou udělována za dlouhodobou činnost v jakékoliv oblasti nebo mimořádný čin v příslušném roce. Pravidelně se tato slavnostní chvíle odehrává v johanitské komendě vždy 30. listopadu, v den připomenutí významného výročí udělení městských práv císařem Karlem IV. v roce 1357. Tak tomu bylo i v letošním roce.
O tom, kdo se stane novou Osobností Českodubska, rozhodli hlasováním zastupitelé, ředitelé příspěvkových organizací a zástupci všech spolků, sdružení a církví, která na území města a okolí působí. V letošním roce byl oceněn Milan Pavlů za celoživotní působení v ochotnickém divadelnictví jako herec a režisér, za propagaci Podještědí a dlouholetou činnost ve Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé a především za svou knihu Ochotnické divadlo v Podještědí, kterou vydal v letošním roce. Další oceněnou byla Ladislava Chvalinová za celoživotní aktivitu ve společenském a kulturním životě města, dlouholeté vedení Loutkového souboru Ještěd, dlouholeté působení v TJ Sokol a za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.
Tradičně bylo slavnostní předávání ocenění zahájeno ekumenickou bohoslužbou, kterou sloužili farář Církve římskokatolické Miroslav Maňásek  a farář Církve československé husitské Pavel Pechanec. Slavnostní okamžiky dotvářela krásná hudba v podání pana učitele Václava Zelenky a žáků českodubské základní umělecké školy. Starosta města Jiří Miler poděkoval oceněným za jejich celoživotní práci, předal jim diplom a ručně malovanou skleněnou vázu s jejich jmény a připomenutím této slavnostní chvíle.
Oceněným přišla popřát bezmála stovka místních spoluobčanů a také některé Osobnosti Českodubska z let minulých. Po skončení slavnostního předávání v johanitské komendě si řada z nich ještě přišla společně s oceněnými zavzpomínat do společenské místnosti komendy U Komtura. Přítomní se rozešli kolem 21. hodiny s konstatováním, že právě tyto okamžiky a slavnostní chvíle nám všem velmi pomáhají v dnešní uspěchané a morálně strádající době.

Zpět do Fotogalerie 2012

Stránka

Osobnosti Českodubska 2012 Ladislava Chvalinová a Milan Pavlů

Osobnosti Českodubska 2012 Ladislava Chvalinová a Milan Pavlů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka