Obsah

V pondělí 30. listopadu 2015 jsme již po deváté předávali v johanitské komendě ocenění OSOBNOST ČESKODUBSKA. Oceněni jsou spoluobčané za dlouhodobou činnost ve prospěch druhých nebo za jejich mimořádný čin. Slavnostní akt byl zahájen ekumenickou bohoslužbou představitelů církve katolické a československé husitské a poté starosta města předal ocenění Osobnost Českodubska. V letošním roce byli oceněni pan Alexander Kopecký, in memoriam a pan Lubomír Novosád. 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka