Obsah

„HLINÍKÁRNA“ v Libíči byla slavnostně otevřena po celkové rekonstrukci

V sobotu 21. ledna se konalo od 17 hodin slavnostní otevření Spolkového domu "Hliníkárna" v Libíči, kterého se zúčastnilo více než 150 lidí. Budova byla téměř zničena 2. července 2016 vichřicí, která se nad obcí přehnala. Po důkladném zvážení a především skutečnosti, že majetek města je pro podobné události pojištěný, rozhodla Rada města budovu nakonec opravit. Z torza budovy, která byla postavena v roce 1970 a postupně soužila k různým účelům (nejprve jako zázemí pro dělníky, byla zde ale také základní škola v době přestavby národní školy v Českém Dubu), ale především jako zázemí pro společenský život v obci Libíč, Bohumileč a okolí, se podařilo vybudovat téměř novou budovu. Zcela nová je střešní vazba, krytina, elektroinstalace, rozvody vody, podlahy, sociální zařízení, kuchyně a  zateplení budovy. Dnes je v budově sál pro cca 100 osob (110 m2), klubovna pro 30 osob, kuchyně, sklad, šatna a wc. Poděkování patří zastupitelům města, kteří finanční prostředky na opravu v celkové výši 2 156 000 Kč schválili.. Na rekonstrukci se podílely převážně místní firmy, kterým starosta města při slavnostním otevření poděkoval. Zvláštní poděkování si zasloužil jednatel Technických služeb p. Václav Růta, který celou rekonstrukci organizačně zajišťoval. Poděkování si zaslouží také hasiči za zajištění budovy během a po kalamitě a také všem občanům, kteří věnovali svůj volný čas přípravě a celému slavnostnímu otevření rekonstruované budovy. Po 46 letech od výstavby budovy se tak začala psát její další kapitola, přejeme ať je šťastná.

 

 

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka