Obsah

ČESKÁ BESEDA USPĚLA V SOUTĚŽI STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

Nově zrekonstruovaná budova České Besedy získala Cenu hejtmana v soutěži Stavba roku Libereckého kraje – Soutěž Karla Hubáčka. Soutěže se letos zúčastnilo rekordních 49 projektů, z toho 42 staveb, jedna stavebně-inovační realizace a šest studentských prací.

Dům č.p. 20/1, který je historicky doložen od roku 1527, tak píše jeho historii i v současných dnech. Cena hejtmana v soutěži Stavba roku Libereckého kraje 2019 pro Českou Besedu Český Dub přichází totiž symbolicky po 150 letech, kdy v roce 1869 byla založena českodubské sekce vlasteneckého spolku Česká beseda a hostinec původně nazývaný „u Havlů“ začal být nazýván „Českou besedou".

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta k soutěži uvádí: „Po triumfu v celostátní soutěži Stavba roku zvítězila i v té krajské Mateřská škola Nová Ruda. Ještě jednou gratuluju nejen jejím autorům, ale také Městskému obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, panu starostovi Lukáši Pohankovi a všem ostatním, kteří se na vzniku této výjimečné stavby podíleli. Gratulace samozřejmě patří i vítězům v dalších kategoriích. Osobně mám velkou radost z povedené rekonstrukce České Besedy Český Dub, která se tak proměnila v moderní kulturní a spolkové centrum“.

Stavební rekonstrukce budovy České Besedy probíhala v letech 2017 – 2018. Projekt dodala společnost Valbek,s.r.o. (architektka Ing. Veronika Dlouhá), realizátorem stavby byla firma DKK Stav s.r.o. (jednatel Pavel Kolomazník) a dodavatelem zvukové a jevištní technologie firma Gradior, s.r.o. (jednatel Vladislav Máca).

 „Máme z ocenění opravdu velkou radost, zvlášť po tom všem, čím vším jsme si museli projít. Jako starosta spíše ocenění předávám druhým lidem a tak jsem si to v aule Technické univerzity opravdu užil. Cena hejtmana za rekonstrukci budovy je důkazem toho, že i v malých městech mohou vznikat architektonicky zajímavé projekty, které si získají pozornost. A je především velkým poděkováním všem, kteří od začátku věřili, podporovali a vytrvali“, sděluje starosta města Jiří Miler.

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1