Obsah

Zde naleznete aktuální informace k průběhu rekonstrukce

REKONSTRUKCE KOTELNY VS1

Od 1.10.2020 do 31.11.2020 probíhá celková rekonstrukce plynové kotelny VS1 na Mírovém sídlišti. Bohužel se tak děje v podzimním termínu vzhledem k havárii a neopravitelnosti jednoho z kotlů.

V roce 1995 byla stávající výměníková stanice v objektu Husova 100, Český Dub zmodernizována na plynovou kotelnu. Tepelný zdroj byl navržen v kombinovaném provedení, jako zdroj tepla a zdroj elektrické energie. Kotelna byla osazena dvěma plynovými kotly De Dietrich GT 510 o výkonu 500kW a dvěma kogeneračními jednotkami TEDOM MT 132 A o výkonu elektrický 132kW a tepelný 200kW. Plynová kotelna VS1 zajišťuje dodávku tepla a teplé vody pro Mírové sídliště. Technický stav plynové kotelny VS1 je v současné době nevyhovující. Technologická zařízení jsou zastaralá. Kogenerační jednotky TEDOM MT 132 A jsou 6 let odstaveny z provozu z důvodu ekonomické nevýhodnosti provozu (nízká výkupní cena elektrické energie).

V posledních 5 letech docházelo k častým haváriím, kdy v druhé polovině března 2020 došlo k havárii hlavního kotle, který se stal vzhledem ke svému stáří neopravitelným. Rada města rozhodla dne 27.4.2020 usn. č2020/RM/13/122 o zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci a modernizaci centrální kotelny. Projektová dokumentace byla předána 20. června. V červenci probíhala veřejná soutěž na dodavatele, který rekonstrukci bude provádět. V srpnu proběhla kontrola vítězné nabídky technickým dozorem investora a byly podány všechny žádosti o povolení provedení rekonstrukce. Tato akce nebyla naplánována do rozpočtu města pro rok 2020 a tak zastupitelstvo města dne 22.9.2020 usn. č. 2020/ZM/05/64 schválilo změnu rozpočtu, tak aby bylo možné rekonstrukci dokončit v letošním roce. Po schválení změny rozpočtu a vydání všech povolení se začalo s rekonstrukcí 1.10.2020 s termínem dokončení 30.11.2020. Byla zvažována varianta zahájení rekonstrukce na jaře 2021 (po topné sezóně), ale hrozilo velké riziko, že v případě havárie druhého kotle by byl velký problém s obnovením dodávek tepla a teplé vody a také to, že druhý kotel nebude stíhat dodávat teplo a zároveň ohřívat teplou užitkovou vodu. Druhý kotel fungoval jako záložní kotel, který pomáhal hlavnímu kotli v ohřevu vody ve špičkách a při nízkých venkovních teplotách.

PROSÍME VŠECHNY OBYVATELE SÍDLIŠTĚ O TRPĚLIVOST PŘI PŘÍPADNÝCH KOMPLIKACÍCH V DODÁVCE TEPLA A TEPLÉ VODY. DĚKUJEME.

Kontaktní a odpovědná osoba za realizaci:

Ondřej Fila, místostarosta města
Mobil: 604 928 034 
e-mail: mistostarosta@cdub.cz

 

foto

foto