Obsah

logo

 

NÁZEV PROJEKTU:
Stavební úpravy budovy č.p. 10/IV na Městskou knihovnu a Městský archív Český Dub

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.13/2.3.00/10.00673

ŽADATEL/OBJEDNATEL: MĚSTO ČESKÝ DUB
„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“ „Investice do vaší budoucnosti“

MÍSTO REALIZACE
Projekt byl realizován v budově čp.10/IV, v Kostelní ulice, město Český Dub, okres Liberec, Liberecký kraj, NUTS II Severovýchod.

STRATEGICKÝ CÍL PROJEKTU
Strategickým cílem projektu je zajištění úrovně vzdělanosti a kvality života obyvatel Českého Dubu a Mikroregionu Podještědí a zatraktivnění tohoto regionu pro místní obyvatele i turisty.

DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU

  • záchrana a regenerace historické budovy v městské památkové zóně města Český Dub
  • vytvoření moderního zázemí pro nejširší cílové skupiny obyvatel, znevýhodněné skupiny nevyjímaje
  • vytvoření odpovídajících a funkčních prostor pro městský archív
  • poskytnutí dalšího zdroje vzdělanosti a zdroje informací pro obyvatele města a mikroregionu Podještědí
  • rozšiřování další ICT gramotnosti v regionu

 

Budova knihovny

FOTO ZE SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ KNIHOVNY

KONTROLNÍ ZÁVĚR z kontrolní akce NKÚ č. 11/18„Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007–2013 na rozvoj městských a venkovských oblastí“. 

PROTOKOL O KONTROLE č.j. RRSV 11/ 295/2015

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka