Obsah

Rozpočet na rok 2007 byl schválen ZM dne 27.3.2007 č. usn. ZM/07/12.

 

ROZPOČET 2007 - příjmy, výdaje
 
Projednávání a příprava rozpočtu
 
ZM/07/12
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje rozpočet města Český Dub na rok 2007. Příjmy činí 37 845 353 Kč, výdaje 42 992 353 Kč, financování 5 147 000 Kč. Rozpočet je schvalován v závazných ukazatelích, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

 

schvaluje:12

neschvaluje: 0 

zdrželo se hlasování:0

 

Rozpočet 2007 - seznam rozpočtových opatření

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2007

Příloha k Závěrečnému účtu