Obsah

Rozpočet města na rok 2008 byl schválen ZM dne 29.1.2008 č. usn. ZM/08/06.

 

ROZPOČET 2008 - příjmy výdaje

 
Projednávání a příprava rozpočtu
 
 
ZM/08/06
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje:
a)rozpočet města Český Dub na rok 2008 v závazných ukazatelích. Celkové příjmy činí 40 375 482 Kč, celkové výdaje 42 536 682 Kč, financování představuje 2 161 200 Kč
b)výnosy hospodářské činnosti (bytové hospodářství) ve výši 8 550 000 Kč, náklady hospodářské činnosti pro rok 2008 ve výši 10 079 000 Kč a zapojení fondu hospodářské činnosti ve výši 1 529 000 Kč
c)rozpočtová pravidla na rok 2008 určující kompetence zastupitelstva města, rady města, starosty a vedoucí OESM.
 
schvaluje: 12 
neschvaluje: 0 
zdržel se hlasování: 1 /Josef Můller/
 

Rozpočet 2008 - seznam rozpočtových opatření

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2008

Příloha k Závěrečnému účtu