Obsah

Rozpočet města na rok 2009  byl schválen ZM dne 16.12.2008 č.usn. ZM/08/96.

 

ROZPOČET 2009- příjmy, výdaje
 
ZM/08/96
Zastupitelstvo města po projednání
a)schvaluje rozpočet města na rok 2009 v závazných ukazatelích dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Příjmy činí 99 334 316 Kč, výdaje 72 135 316 Kč, financování je -27 199 000 Kč. Rozpočet je schvalován jako přebytkový, kdy přebytek z roku 2009 bude sloužit k financování budoucích výdajů v letech 2009 – 2013, v souladu s rozpočtovým výhledem na roky 2009 – 2013;
b)schvaluje rozpočet hospodářské činnosti na rok 2008 takto: výnosy ve výši 3 975 000 Kč, náklady ve výši 5 575 000Kč, zapojení hospodářského výsledku z minulých let ve výši 1 600 000 Kč;
c)schvaluje rozpočtová pravidla na rok 2009.
 
pro: 12 
proti: 0 
zdrželo se hlasování: 0
 

Město v souladu s Plánem rozvoje města a rozpočtovým výhledem na období 2009 - 2013 vyhotovilo návrh rozpočtu na rok 2009. Rozpočet byl dle zastupitelstvem schváleného harmonogramu ze dne 14.10.2008 diskutován v pracovní skupině, ve finančním výboru, v radě města a zastupitelstvo jej vzalo dne 11.11.2008 na vědomí. Doplněn byl na základě návrhů v průběhu připomínkového řízení.

 

Rozpočet 2009 - seznam rozpočtových opatření

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2009

Příloha k Závěrečnému účtu