Obsah

Rozpočet města na rok 2012 byl schválen ZM dne 31.1.2012 (č. usn. ZM/12/01)

 

Rozpočet 2012 - příjmy, výdaje


Harmonogram projednávání rozpočtu na r. 2012:
1/ září 2011 – přípravné práce k sestavení rozpočtu, obeslání jednotlivých správců rozpočtu
2/ 18.10.2011 - I. čtení rozpočtu 2012
3/ 22.11.2011 – II. čtení rozpočtu 2012
4/ 13.12.2011 – III. čtení rozpočtu 2012 (usnesení ZM/11/66)
5/ 20.12.2011 - projednání rozpočtu 2012 ve finančním výboru –
písemná zpráva bez připomínek
6/ 13.1.2012 – zveřejnění návrhu rozpočtu 2012 na úřední desce (19 dní) – bez připomínek
7/ 31.1.2012 – schválení rozpočtu 2012

ZM/12/01
Zastupitelstvo města po projednání
a) schvaluje rozpočet města Český Dub na rok 2012 dle přílohy jako vyrovnaný. Celkové příjmy činí 36 608 376 Kč (z toho financování ve výši 840 000 Kč), celkové výdaje jsou 36 608 376 Kč (z toho financování ve výši 2 426 696 Kč)
b) schvaluje rozpočet hospodářské činnosti (bytové hospodářství) na rok 2012 dle přílohy a to výnosy ve výši 1 900 000 Kč, náklady ve výši 1 500 000 Kč a HV ve výši 400 000 Kč dle přílohy.
 

pro: 12

proti: 0

zdrželo se hlasování: 0

 

Schválený seznam investičních akcí na období 2012 - 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012