Město Český Dub
Město Český Dub

Do 17. května budou probíhat opravy komunikací ve městě a v našich obcích více zde

Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 5). je obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. 

2014

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace