Město Český Dub

Informace ke zřízení datové schránky

Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 5). je obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. 

Výbory zastupitelstva

Podle § 117, odst. 2  Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zřizuje zastupitelstvo města vždy kontrolní a finanční výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města.
 
Finanční výbor
Předseda - Mgr. Tomáš Pražák   
Členové - MUDr. Martin Ponikelský
 Ing. Ondřej Zelinka, Ph.D.
 Ing. Pavel Rechcígel
Jaroslava Vaňková
 
Kontrolní výbor
Předseda - Mgr. Kateřina Havelková
Členové - Ing. Ondřej Zelinka
Jaroslava Vaňková

 

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace