Město Český Dub
Město Český Dub
Informace k rekonstrukci křižovatky u zdravotního střediska zde
Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 5). je obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. 

Výbory zastupitelstva

Podle § 117, odst. 2  Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zřizuje zastupitelstvo města vždy kontrolní a finanční výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města.
 
Kontrolní výbor
Předsedkyně - Mgr. Martina Růžičková
Členové - Mgr. Kateřina Havelková, Ing. Ondřej Zelinka, Ph.D.
 
Finanční výbor
Předseda - Mgr. Tomáš Pražák
Členové - MUDr. Martin Ponikelský, Jaroslava Vaňková

Město

Překlad (translations)

Interaktivní mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Spolky a zájmová sdružení

Městské organizace