Obsah

RADA MĚSTA

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a  ze  své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města. Pravomoci Rady města jsou dány Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 102). 

Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města. Podle zákona je počet členů rady města  lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva města.  Rada města Český Dub je pětičlenná.

 
Členové rady města
 
  starosta
PhDr. Jiří Miler, Ph.D.  -  starosta (NSO)
Do zastupitelstva města byl zvolen v letech 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 a 2018. V období 1998  – 2002 místostarosta města, ve volebním období 2006 - 2010, 2010 - 2014, 2014 - 2018 starosta města.
 

foto

Ondřej Fila  -  místostarosta (NSO)
Do zastupitelstva města byl zvolen v roce 2018 a do 16.12.2019 byl předseda finančního výboru.
  členka RM
Mgr. Martina Růžičková (NSO)
Do zastupitelstva města byla zvolena v roce 2014 a 2018.Ve volebním období 2014 - 2018 předsedkyně kontrolního výboru.
  foto
Mgr. David Rubáš (NSO)
Do zastupitelstva města byl zvolen v roce 2014 a 2018. Ve volebním období 2014 - 2018 člen rady města.

 

foto
Oldřich Laufke (NSO)
Do zastupitelstva města byl zvolen v letech 2007, 2010, 2014 a 2018. Ve volebním období 2014 - 2018 člen rady města.