Obsah

ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby - zpravidla 1x za 14 dní, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby.

PLÁN ZASEDÁNÍ - I. POL. ROKU 2020

Den a datum konání

Čas konání

Místo konání

Středa 08.01.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Pondělí 20.01.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Středa 05.02.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Středa  19.02.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Pondělí 02.03.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Čtvrtek 05.03. 15.00 Městský úřad, kancelář starosty
Úterý 10.03. 13.00 Městský úřad, kancelář starosty
Středa 11.03. 08.00 Městský úřad, kancelář starosty
Čtvrtek 12.03. 10.00 Městský úřad, kancelář starosty

Středa  18.03.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Středa 01.04. 15.00 Městský úřad, kancelář starosty

Středa  15.04.

15.00

Městský úřad, kancelář starosty

Pondělí 27.04. 15.00 Městský úřad, kancelář starosty
Středa 13.05. 15.00 Městský úřad, kancelář starosty
Středa 27.05. 15.00 Městský úřad, kancelář starosty
Středa 10.06. 15.00 Městský úřad, kancelář starosty
Pondělí 22.06. 15.00 Městský úřad, kancelář starosty