Obsah

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

Zastupitelstvo města  je vrcholným orgánem města a jeho pravomoci jsou dány Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 84).

Zastupitelstvo města Český Dub je tvořeno 15 členy zvolenými dle Zákona č. 491/2001 Sb. v platném znění. Z členů zastupitelstva byl zvolen starosta, místostarostarada města.

Jednání zastupitelstva jsou veřejná a konají se zpravidla 1x za měsíc (dle zákona je povinnost minimálně 1x za 3 měsíce). Zasedání se konají na radnici, ale také přímo v začleněných obcích.

Přípravu, svolání, průběh, způsob příjímání usnesení, jejich kontrolu, jakož i další podrobnosti o jednání Zastupitelstva města Český Dub (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ DUB .

 

Zastupitelstvo města 2018 - 2022

Zastupitelstvo města 2014 - 2018

Zastupitelstvo města 2010 - 2014

Zastupitelstvo města 2006 - 2010

Zastupitelstvo města 2002 - 2006

Zastupitelstvo města 1998 - 2002

Zastupitelstvo města 1994 - 1998