Obsah

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Jednání zastupitelstva jsou veřejná a dle zákona se konají minimálně 1x za 3 měsíce. Zasedání se konají v České Besedě (ul. V. Havla, č.p. 20). Jednání se řídí schváleným JEDNACÍM ŘÁDEM ZM.

 

 
PLÁN ZASEDÁNÍ NA 1. POL. ROKU 2020
Datum konání
Čas konání
Místo konání
20. ledna 17.00 ČESKÁ BESEDA
02. března 17.00 ČESKÁ BESEDA
27. dubna 17.00 NEKONÁ SE
25. května 17.00 ČESKÁ BESEDA (NOVÝ TERMÍN)
22. června 17.00 ČESKÁ BESEDA

 

 
PLÁN ZASEDÁNÍ NA 2. POL. ROKU 2020
Datum konání
Čas konání
Místo konání
22. září 17:00 ČESKÁ BESEDA
3. listopadu 17:00 NEKONÁ SE
15. prosince 17:00 ČESKÁ BESEDA