Obsah

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB

Městský úřad je, podle zákona č. 128/2000Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jedním z orgánů obce.  Městský úřad v Českém Dubu tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.

 

Starosta města
Místostarosta 
Tajemník
Vedoucí sekretariátu
foto

ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Odbor ekonomiky

Odbor stavební a životního prostředí

Správní odbor

Odbor sociálních věcí

ÚŘEDNÍ HODINY 

Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Upozorňujeme občany, že úřední hodiny na odboru stavebním a životního prostředí jsou jen v pondělí a ve středu.

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Žádáme veřejnost o dodržování zpřísněných hygienických pravidel: při pohybu v budově městského úřadu je povinnost nosit roušku, při vstupu do budovy provést dezinfekci rukou a dodržovat dostatečný odstup mezi jednotlivými osobami alespoň 2 metry.