Obsah

Odbor sociálních věcí

Umístění v budově: přízemí vpravo

Telefon: 485 147 351

 

Vedoucí odboru

Bc. Eva Tvrzníková
  • Sociání práce
  • Správa bytů a správa hřbitova

 

 

Odbor sociálních věcí spolupracuje se Základní školou Český Dub a vykonává agendu protidrogové politiky pro Město Český Dub.

 
Péče o rodinu a dítě

zajišťuje

  • výkon sociálně - právní ochrany dětí pro Město Český Dub
  • vyhledává ohrožené děti a řeší situaci dětí ohrožených, týraných a zneužívaných, poskytuje těmto dětem okamžitou pomoc v naléhavých případech
 
poskytuje
  • poradenskou pomoc rodičům, dětem, těhotným ženám při řešení jejich obtížných rodinných, osobních i sociálních situacích
 

Péče o seniory, osoby se zdravotním  postižením a nezaměstnané

 
poskytuje
  • sociální poradenství občanům
 
zajišťuje
  • komplexní terénní práci pro staré občany, těžce zdravotně postižené občany, pro rodiny s těžce zdravotně postiženými dětmi a nezaměstnané, bezdětné a osamělé občany
 
provádí
 
 
Odbor sociálních věcí dále zajišťuje: