Obsah

Správní odbor
matrika, podatelna, pokladna, odpady

Umístění v budově: přízemí vpravo

Telefon: 485 147 051
Mobil: 777 147 051

 

 

 

 

Vedoucí odboru
Marie Braxatorisová  
 • Matrika, evidence obyvatel
 • Agenda přestupky
 • Svatební obřady
 
referentka
Petra Knéblová
 • Pokladna, podatelna
 • Odpadové hospodářství

 

 

 

 

Členění odboru

 • Matrika
 • Podatelna
 • Pokladna
 • Odpady
 • Přestupky

 

Působnost: Bílá, Cetenov, Český Dub, Hlavice, Proseč pod Ještědem, Světlá pod Ještědem, Všelibice

 

Náplň činnosti: 
 
Matrika
Vede matriku narození, manželství, úmrtí a agendu s tím souvise-jící.Vypisuje z matrik úřední výpisy - rodný, oddací, úmrtní list a duplikáty těchto výpisů o 100 let zpět. Přijímá dotazníky o uzavření manželství, organizačně zabezpečuje obřady. Ověřuje shody opisů nebo kopie s listinou a ověřuje pravost podpisu na listině. Ve správním řízení provádí dle zákona č. 301/2000 Sb., změny jména a příjmení občanů. Sepisuje na žádost zápisy pro oddělení zvláštní matriky Magistrátu města Brna (matriční události českých občanů nastalé v cizině), přijímá žádosti o výpis z centrálních registrů - Czech POINT, zprostředkovává agendu datových schránek a provádí autorizovanou konverzi dokumentů, sleduje jubilea občanů a zajišťuje akce SPOZ a přijímá oznámení o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu.
 
Evidence obyvatel
Vede evidenci obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb. pro Město Český Dub a jeho části - tj. Bohumileč, Hoření Starý Dub, Kněžičky, Libíč, Loukovičky, Malý Dub, Modlibohov, Smržov, Sobákov, Sobotice, Starý Dub.Ve správním řízení provádí rušení údaje trvalého pobytu. Vede a aktualizuje stálé seznamy voličů, organizačně zabezpečuje přípravu a průběh voleb. Na žádost občana poskytuje údaje z informačního systému k jeho osobě dle zákona č. 133/2000 Sb.
 
Podatelna
 • přijímá a eviduje došlou poštu
 • eviduje vyřízenou poštu
 • eviduje stížnosti a petice občanů
 
Pokladna
Zajišťuje pokladní služby pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz.
 
Správní odbor dále zajišťuje: 
 • vedení evidence psů a jejich poplatníků
 • vydávání rybářských lístků
 • vedení evidence poplatníků za komunální odpad
 • vedení agendy odpadů z hlediska statistiky, rozpočtu
 • vývoz separovaného sběru
 • zveřejnění dokumentů na úřední desce MěÚ
 • zabezpečení tiskopisů a ostatního materiálu spotřeby MěÚ
 • zabezpečení protipožární ochrany v budově MěU i v ostatních zařízeních města a metodiky PO 
   
 • INFORMACE PRO SNOUBENCE